Lean Manufacturing

Er is LEAN …

Een essentieel onderdeel van “Industrie 4.0” is zeker de reorganisatie van interne bedrijfsprocessen volgens gestroomlijnde logica om een maximale efficiëntie te bekomen. Deze logica heet Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean en is een managementfilosofie voor operations management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling.

Er is LEAN worden …

De belangrijkste verandering om LEAN te worden, is meestal een eenvoudige koppeling met nieuwe digitale systemen. Digitalisatie laat de operationele kosten substantieel dalen en maximaliseert de opbrengst van de technische, menselijke en technologische resources die aanwezig zijn in het bedrijf van de klant.

Daarom begeleidt Vaekst innovatie- en digitaliseringsprojecten met consultancy over Lean Production en over organisatie van management en productiecontrole. Dit advies is steeds geïntegreerd in onze totaalprojecten omdat het steevast leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat en efficiënter kostenbeleid.

… en onze LEAN aanpak.

1

Analyse

Onze consultants onderzoeken uw specifieke bedrijfssituatie en de efficiëntie van uw huidige productieprocessen.

2

Plan

Samen met de klant gaan we aan de slag:

  • duidelijke omlijning van de gewenste doelstellingen en ambities
  • het definiëren van de beschikbare middelen
  • de KPI’s

3

Lean

In deze fase worden alle uitgewerkte toepassingen voor de bedrijfsprocessen geïmplementeerd op alle niveaus.

4

Controle

Zodra de nieuwe maatregelen van kracht zijn, monitoren we de niveau-integratie in de werkfasen en sturen we bij waar nodig.

5

Eindbeoordeling

Wanneer de eerste resultaten binnen zijn, worden verdere verbeteringen opgesteld en toegepast om een effectieve, efficiënte en geconsolideerde methodiek bij de aanpak van elke werknemer te perfectioneren.

officieel adres

112 Via della croce rossa, Padova, Italië

Ons kantoor

55 Via Roma, Noventa Padovana (PD), Italië

 

EMAIL

info@vaekst.eu

telefoon

+39 049 68 95 790

w

Connect